• کد خبر : 5200
  • 1399/10/4

تقدیر از پاکبانان‌ پاکدست شهرداری نیشابور

 در جلسه شورای معاونین شهرداری ،علی نجفی شهردار نیشابور از دو پاکبان پاکدست به نامهای *جلال عمارلویی* و *موسی کاظم آبادی* که در حفظ و امانتداری اموال همشهریان کوشا بودند تقدیر نمودند.
این دو پاکبان امانتدار در روزهای گذشته مقدار قابل توجهی وجه نقد و اشیاء قیمتی همشهریان عزیز را پیدا کرده و به صاحبان آنها بازگردانده بودند.

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه