مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی فناوری اطلاعات - دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور 1390
  • کاردانی مدیریت کسب و کار-دیپلم الکترونیک-

سوابق اجرایی :

  • بازرسی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
  • متصدی فناوری اطلاعات سازمان مدیریت حمل و نقل
  • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

  • بزودی بارگذاری می شود...