• کد خبر : 7678
  • 1401/9/13

انتصابات جدید در شهرداری نیشابور

🔹شهردار نیشابور در احکام جداگانه ای سرپرست واحد خدمات موتوری شهرداری و مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه شهرداری را منصوب کرد.

🔹در احکام مهندس میرفانی، ابراهیم سراجه به عنوان سرپرست واحد خدمات موتوری شهرداری و رضا قادری با حفظ پست سازمانی به عنوان مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه شهرداری منصوب شده اند.

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه