مهاجرت به کانادا
 • سعید طباطبایی
 • رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه آزاد بیرجند 1386
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک- دانشگاه آزاد شاهرود 1397

سوابق اجرایی :

 • کارشناس دفتر فنی شهرداری قدمگاه 1386
 • کارشناس دبیرخانه فرمانداری نیشابور1388-1387
 • مدیر کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور 1396-1388
 • مدیر سازمان عمران شهرداری نیشابور 1396 تاکنون
 • مهندس ناظر پایه دو 1391 تاکنون