مهاجرت به کانادا
 • زری مسئله گویان
 • مسئول مرکز 137
 • تلفن تماس : 05142234521
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی مدیریت خانواده -
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی -
 • کارشناسی مدیریت خانواده-

سوابق اجرایی :

 • مسئول آموزش فرهنگسرای سیمرغ
 • مدیر فرهنگسرای سیمرغ
 • عضو پایگاه خبری شهرداری نیشابور
 • مدیر روابط عمومی شهرداری نیشابور
 • عضو ستاد بحران شهرداری نیشابور
 • مسئول امور بانوان درشهرداری نیشابور
 • مشاور شهردار در امور بانوان در حوزه شهرستان و فرمانداری
 • رییس مجمع مشورتی زنان شهرستان نیشابور
 • ريیس کمیسیون کار گروه اشتغال در شورای اندیشه ورز فرمانداری
 • انجام فعاليتهاي مربوط به امور اجتماعي و بانوان سازمان فرهنگي