مهاجرت به کانادا
 • فرزانه داودی
 • مسئول خزانه شهرداری
 • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1601
 • فکس :
 • رایانامه : f.davodi267@gmail.com
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه سبزوار
 • کارشناس ارشد حسابرسی از دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397
 • دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1399

سوابق اجرایی :

 • مسئول خزانه شهرداری از خرداد1400
 • مدیر مالی سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری (شهریور 98 لغایت تیر99)
 • مسئول حسابداری ستاد (شهریور 94 لغایت شهریور98)
 • مسئول حسابداری سازمان فرهنگی ورزشی (تیر93 لغایت دی 95)
 • مسئول حسابداری سازمان آرامستان (سال93 وسال96 لغایت تیر97)
 • حسابدار هزینه شهرداری (سال 86لغایت شهریور94)
 • مسئول حقوق ودستمزد (سال86 لغایت شهریور98)
 • مشاور مالی سازمان پسماند (سال91- 92)
 • عضو کمیته تخصیص اعتبار شهرداری وسازمانهای تابعه شهرداری (سال99-1400)
 • عضو انجمن حسابداری ایران (سال1400 لغایت .....)
 • عضو کانون کارشناسان خبره(سال1400 لغایت.....)
 • عضو کمیته امور بانوان شهرداری (مهر95 لغایت 1400)
 • کارشناس بودجه واعتبارات وحسابرس داخلی (تیر99 لغایت خرداد1400)
 • عضو شورای اسلامی کار (آذر96 لغایت آذر98)

علمی پژوهشی :

 • مقاله و کتاب با موضوع چرخه عمر شرکتها و نوسانات نامتعارف در بازار سهام (در حال نگارش)
 • تهیه ونگارش دستورالعمل حسابرسی داخلی شهرداری (سال99)
 • تهیه ونگارش نظام نامه مالی شهرداری (سال99)