مهاجرت به کانادا
  • مهدی سلیمانی
  • مدیر درآمد شهرداری
  • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1260
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :