مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

  • کارشناس حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور - 1383
  • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور - 1398

سوابق اجرایی :

  • کارسناس مالی ستاد 1385 تا 1390
  • کارشناش بودجه اعتبارات 1390
  • مسئول درامد ستاد 1390
  • کارشناس بودجه شهرداری 1390
  • مسئول آرامستان 1395 تا 1396
  • کارشناس بودجه و اعتبارات 1395 تا 1396
  • مسئول حسابداری ستاد 1398
  • کارشناس بودجه شهرداری 1399