مهاجرت به کانادا
  • دانیال مهجورثانی
  • معاون سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر
  • تلفن تماس : 05142255700
  • فکس : 05142255700
  • رایانامه : ghooli@yahoo.com
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد نیشابور 1390
  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری از دانشگاه آزاد سمنان 1398

سوابق اجرایی :

  • معاون سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
  • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نیشابور از -- تا 1397