مهاجرت به کانادا
  • رضا نصرآبادی
  • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور
  • تلفن تماس : 42222001-1161
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق اجرایی :

  • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور
  • مسئول تاسیسات شهرداری نیشابور
  • عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • کارشناس فناوری اطلاعات سازمان سیما و فضای سبز شهری