مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی فنی عمران - شهید منتظری مشهد 1369
 • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 1391

سوابق اجرایی :

 • کارشناس شرکت جهاد توسعه 1376-1372
 • مامور بازدید شهرداری نیشابور1380-1376
 • کارشناس شهرسازی شهرداری نیشابور 1390-1387
 • مسئول شهرسازی منطقه دو شهرداری نیشابور 1391-1390
 • مدیر منطقه دو شهرداری نیشابور 1394-1393
 • مدیر برنامه ریزی مطالعات و توسعه شهری 1395-1394
 • شهردار نیشابور 1396-1395
 • مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری نیشابور 1398-1396
 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری نیشابور 1398