ردیف عنوان توضیحات تاریخ انتشار جزئیات
1 نگاهی به (قاعده فقهی اقدام) از منظر مسئولیت مدنی و کیفری منجیان غریق در اماکن آبی مجاز حجت سعادتی - دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور- مدرس نجات غریق و عضو کمیته حقوقی فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق کشور و کارشناس حقوقی و ثبتی با بیش از ۱۰ سال تجربه در مراجع قضایی 1400/05/13
2 نقش تحلیل هزینه چرخه عمر(LCCA) در مدیریت روسازی معابر نقش تحلیل هزینه چرخه عمر(LCCA) در مدیریت روسازی معابر 1398/06/05
3 مقاله رهیافت پیشایندی و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری رهیافت پیشایندی و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری 1398/06/05
4 عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب شهر تهران مقاله عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب شهر تهران 1398/06/05