مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10185
  • 1402/9/27

مناقصه

آگهي مناقصه اجراي پروژه هاي عمراني


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

"فراخوان مناقصه"

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1402/10/07از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

- آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/10/17 مي باشد.

-هزينه آگهي به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.

رديف عنوان پروژه مبلغ اعتبار پروژه/برآورداوليه (ريال) مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت اجراي پروژه
1

بهسازي محوطه جنوب شرقي افلاك نما

(نوبت دوم)

50,000,000,000 2,500,000,000 شش ماه
2 اجراي كفپوش و پياده رو سازي بلوار جانبازان و سطح شهر(نوبت دوم) 20,000,000,000 1,000,000,000 سه ماه
3 اجراي عمليات زيرسازي ، لكه گيري و مرمت آسفالت به روش بازيافت در محل با دستگاه مكانيزه(نوبت سوم) 12,000,000,000 600,000,000 چهار ماه
4 اجراي جدول كانيو در بلوار شهيد بهشتي و سطح شهر(نوبت دوم) 20,000,000,000 1,000,000,000 سه ماه

 

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه