مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10192
  • 1402/10/05

مناقصه نوبت اول

واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني و 10 دستگاه اتوبوس


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

"آگهي مناقصه"

نوبت اول

شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني  و 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور به مدت يك سال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 14  مورخ 1402/10/16
  • آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران ( www.setadiran.ir ) تا ساعت 14 مورخ 1402/10/26
  • هزينه آگهي روزنامه  به عهده برنده مناقصه مي باشد.
رديف عنوان مناقصه

مبلغ برآورد

(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت قرارداد
1   مناقصه (نوبت اول) واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني  و 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور به مدت يك سال 42,787,494,326 2,140,000,000 1 سال

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه