مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10194
  • 1402/10/05

مزایده

واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

"فراخوان مزايده"

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مزايده تا ساعت 14 مورخ 1402/10/16 از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

- آخرين مهلت ارائه  پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/10/26 مي باشد.

- هزينه آگهي به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده و يا برندگان مزايده مي باشد.

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه