مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10197
  • 1402/10/05

مناقصه نوبت دوم

مناقصه عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

"فراخوان مناقصه"

(نوبت دوم)

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1402/10/16از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

- آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/10/26 مي باشد.

-هزينه آگهي  به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.

رديف عنوان پروژه

مبلغ پايه مناقصه

(به ازاي زنده گيري هر قلاده سگ ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت اجراي پروژه
1

عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب-اكيپ 1

(نوبت دوم)

800,000 201,600,000 دو سال
2

عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب-اكيپ 2

(نوبت دوم)

800,000 201,600,000 دو سال

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه