مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10219
  • 1402/10/11

مناقصه نوبت اول

مناقصه خريد درخت


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

"فراخوان مناقصه"

(نوبت اول)

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد درخت طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي و حقيقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1402/10/16از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نماييد.

- آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/10/26 مي باشد.

-هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

رديف عنوان مبلغ برآورداوليه (ريال) مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مهلت تحويل
1 خريد درخت 11,429,700,000 571,485,000 يك هفته

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه