مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10221
  • 1402/10/14

مناقصه نوبت اول

مناقصه خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيباني


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

"آگهي مناقصه"

نوبت اول

شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيباني به آدرس روگذر عابرپياده ضلع شمال ميدان امام خميني (ره)  را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 14  مورخ 1402/10/24
  • آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران ( www.setadiran.ir ) تا ساعت 14 مورخ 1402/11/04
  • هزينه آگهي روزنامه  به عهده برنده مناقصه مي باشد.
رديف عنوان مناقصه

مبلغ برآورد

(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت قرارداد
1   مناقصه (نوبت اول) خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيباني به آدرس روگذر عابرپياده ضلع شمال ميدان امام خميني (ره)  نيشابور 22,000,000,000 1,100,000,000 12 ماه

 

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه