مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10253
  • 1402/10/21

مناقصه نوبت اول

خريد گل ، گونه هاي گياهي و درخت


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

"فراخوان مناقصه"

(نوبت اول)

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد گل ، گونه هاي گياهي و درخت طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي و حقيقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1402/10/30از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نماييد.

- آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/11/10 مي باشد.

-هزينه آگهي به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.

رديف عنوان مبلغ برآورداوليه (ريال) مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مهلت تحويل
1 خريد گل و گونه هاي گياهي 19,646,490,000 982,324,500 يك هفته
2 خريد گل شب بو 16,800,000,000 840,000,000 يك هفته
3 خريد درخت 11,429,700,000 571,485,000 يك هفته

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه