مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10265
  • 1402/11/10

فراخوان مناقصه

خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك و واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

"فراخوان مناقصه"

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك و واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1402/11/21از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

- آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/12/01 مي باشد.

-هزينه آگهي به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.

رديف عنوان مبلغ اعتبار پروژه/برآورداوليه (ريال) مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت اجرا/تحويل
1 خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك 7,020,000,000 351,000,000 يك هفته
2 واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي 22,647,494,326 1,135,000,000 يكسال

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه