مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10339
  • 1402/11/25

مناقصه نوبت دوم

بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

"آگهي مناقصه"

نوبت دوم

شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه  بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور و خريد ،ساخت ، نصب دو دستگاه آسانسور به همراه خدمات نگهباني ، نظافت و پشتيباني 24 ساعته را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 14  مورخ 1402/12/03
  • آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران ( www.setadiran.ir ) تا ساعت 14 مورخ 1402/12/13
  • هزينه آگهي روزنامه  به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.
رديف عنوان مناقصه

مبلغ برآورد

(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت قرارداد
1   مناقصه واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور(نوبت دوم) 20,140,000,000 1,010,000,000 1 سال
2

مناقصه خريد ،ساخت ، نصب دو دستگاه آسانسور به همراه خدمات نگهباني ، نظافت ، نگهداري فني و پشتيباني 24 ساعته(نوبت دوم)

به آدرس: روگذر عابر پياده ضلع شمال ميدان امام خميني(ره)

22,000,000,000 1,100,000,000

3 ماه اجراي كار

12 ماه پشتيباني

 

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه