مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10345
  • 1402/12/5

مناقصه

اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

"آگهي مناقصه"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني جدول ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 14  مورخ 1402/12/13
  • آخرين مهلت ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران ( www.setadiran.ir ) تا ساعت 14 مورخ 1402/12/23
  • هزينه آگهي روزنامه  به نسبت مبلغ قرارداد به عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.
رديف عنوان مناقصه

مبلغ برآورد

(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) مدت قرارداد
1 توان سنجي و مناقصه بهسازي محوطه جنوب شرقي افلاك نما(نوبت سوم) 50,000,000,000 2,500,000,000 شش ماه
2 خريد و نصب تابلو هاي اطلاعاتي-مقصد نماي شهري(نوبت اول) 20,682,800,000 1,035,000,000 چهار ماه
3 نگهداري فضاي سبز بوستان هاي حاشيه كمربندي امام رضا(ع)-(نوبت اول) 64,876,055,239 3,244,000,000 يكسال

 

 

 
نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه