مهاجرت به کانادا
منقضی شد مزایده

واگذاري، بهره برداري و نگهداري 5 جايگاه CNG


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري 5 جايگاه CNG از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني و فني براي مدت دو سال به شرح ذيل اقدام نمايد، لذا از كليه شركتهاي داراي گواهي صلاحيت از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و داراي ظرفيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي حداكثر تا ساعت 14 مورخ 1403/1/18 به سامانه ستاد به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمايند.آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد تا پايان وقت اداري (ساعت 14) مورخ 1403/01/28

 • 1403/01/07
 • 49

کد خبر : 10361

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص ط

 • 1402/10/05
 • 133

کد خبر : 10194

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده نوبت دوم فروش 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذ

 • 1402/09/13
 • 190

کد خبر : 10077

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده (نوبت دوم) واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر (شهرداري نيشابور)


مقتضي است ترتيبي اتخاذ نماييد تا متن آگهي مزايده واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر در تاريخ هاي 1402/09/14 و 1402/09/21 در مكان مناسب به شكل ذيل در روزنامه خراسان درج گردد. صفحه اول: آگهي مزايده (نوبت دوم) واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر (شهرداري نيشابور) صفحه داخلي: متن كامل آگهي "فراخوان مزايده" نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) تعدادي از تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مزايده تا ساعت 14 مورخ 1402/09/23 از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند. - آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/10/03 مي باشد. - هزينه آگهي به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده و يا برندگان مزايده مي باشد.

 • 1402/9/12
 • 164

کد خبر : 10075

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت اول فروش زمين و مغازه تجاري شهرداري نيشابور


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا

 • 1402/8/8
 • 234

کد خبر : 9872

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و فروش چوب و ريشه درختان


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين فروش چوب و ريشه درختان طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/07/09
 • 198

کد خبر : 9664

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري 150 عدد تابلوي تبليغاتي لايت باكس و 196 لمپوست دو طرفه سطح شهر


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق برگزاري آگهي مزايده (نوبت دوم) ساخت ،نصب و بهره برداري تعداد 150 عدد تابلوي تبل

 • 1402/5/30
 • 187

کد خبر : 9397

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده (نوبت اول) واگذاري(اجاره)مجموعه كامل فرهنگسراي سيمرغ


فراخوان مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره)مجموعه فرهنگسراي سيمرغ(شامل سالن آمفي تئاتر،لابي و 9 كلاس آموزشي) اقد

 • 1402/05/04
 • 232

کد خبر : 9125

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري(اجاره) 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غير حاشيه اي معابر منتخب سطح شهر با استفاده از تجهيزات الكترونيكي و به روش مكانيزه


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنينواگذاري، تجهيز، نگهداري و بهره برداري تعداد تقريبي 1700

 • 1402/05/04
 • 217

کد خبر : 9123

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درج اگهي توان سنجي و مزايده (نوبت دوم) واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از با

 • 1402/04/19
 • 232

کد خبر : 8941

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري، تجهيز،نگهداري و بهره برداري 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي معابر منتخب سطح شهر به روش مكانيزه


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، تجهيز،نگهداري و بهره برداري تعداد تقريبي 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي معابر منتخب

 • 1402/4/3
 • 253

کد خبر : 8857

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري(اجاره)اماكن و انجام امور خدماتي


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين واگذاري امور مربوط به جمع آوري و حمل مكانيزه خاك و نخاله س

 • 1402/03/24
 • 226

کد خبر : 8767

ادامه مطلب