مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) بازسازي مقبره مشاهير ارامگاه عطار


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به بازسازي مقبره مشاهير آرامگاه عطار اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واج

 • 1402/07/19
 • 168

کد خبر : 9752

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) خريد يكدستگاه فايروال سخت افزاري به همراه نصب و راه اندازي حضوري و پشتيباني يكساله از طريق ريموت و تلفن


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه فايروال سخت افزاري به همراه نصب و راه اندازي حضوري و پشتيباني

 • 1402/07/09
 • 163

کد خبر : 9666

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و فروش چوب و ريشه درختان


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين فروش چوب و ريشه درختان طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/07/09
 • 198

کد خبر : 9664

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

آگهي فراخوان شناسايي زمين جهت احداث بازارچه محلي


شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي نسبت به راه اندازي بازارچه هاي محلي موقت اقدام نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضياني كه داراي

 • 1402/7/8
 • 158

کد خبر : 9662

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحي

 • 1402/07/08
 • 189

کد خبر : 9660

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحي

 • 1402/07/08
 • 163

کد خبر : 9658

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كلي

 • 1402/06/14
 • 151

کد خبر : 9479

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري 150 عدد تابلوي تبليغاتي لايت باكس و 196 لمپوست دو طرفه سطح شهر


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق برگزاري آگهي مزايده (نوبت دوم) ساخت ،نصب و بهره برداري تعداد 150 عدد تابلوي تبل

 • 1402/5/30
 • 187

کد خبر : 9397

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت سوم) خريد و نصب كارخانه آسفالت 120 تني


فراخوان مناقصه نوبت سوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و نصب كارخانه آسفالت 120 تني اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واج

 • 1402/05/23
 • 182

کد خبر : 9301

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه خريد سه دستگاه ديسپنسر و خريد كنتور هوشمند


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت ب

 • 1402/5/15
 • 222

کد خبر : 9226

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده (نوبت اول) واگذاري(اجاره)مجموعه كامل فرهنگسراي سيمرغ


فراخوان مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره)مجموعه فرهنگسراي سيمرغ(شامل سالن آمفي تئاتر،لابي و 9 كلاس آموزشي) اقد

 • 1402/05/04
 • 232

کد خبر : 9125

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري(اجاره) 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غير حاشيه اي معابر منتخب سطح شهر با استفاده از تجهيزات الكترونيكي و به روش مكانيزه


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنينواگذاري، تجهيز، نگهداري و بهره برداري تعداد تقريبي 1700

 • 1402/05/04
 • 217

کد خبر : 9123

ادامه مطلب