مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

مناقصات خريد و اجراي پروژه خدماتي


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي پروژه خدماتي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي و

 • 1402/3/4
 • 249

کد خبر : 8649

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجاره خودروهاي سبك و سنگين شهرداري نيشابور


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به اجاره خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود جهت ستاد، مناطق و سازمان

 • 1402/3/3
 • 358

کد خبر : 8647

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه خريد پايه چراغ


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد 90 عدد پايه چراغ از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان (حقوقي و

 • 1402/02/30
 • 238

کد خبر : 8611

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات رفع سد معبر مناطق دوگانه شهرداري نيشابور


آگهي توانسنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد امورات رفع سد معبر مناطق دوگانه شهرداري نيشابور را طبقشرايط ذيل از طريق برگز

 • 1402/02/20
 • 292

کد خبر : 8529

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده (نوبت دوم) فروش تجهيزات دندانپزشكي ، عمومي و اورژانس


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد تجهيزات دندانپزشكي ، عمومي و اورژانس را طبقشرايط ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برس

 • 1402/02/17
 • 240

کد خبر : 8522

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده نوبت دوم واگذاري 5 دستگاه اتوبوس جهت استفاده در خطوط شهري نيشابور


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد 5 دستگاه از اتوبوس هاي ملكي (بنز355) خود را با 60 درصد كاهش نسبت به قيمت كارشناس رسمي دادگستري

 • 1402/02/07
 • 273

کد خبر : 8480

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه خريد و اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و يا اجراي پروژه هاي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد

 • 1402/02/12
 • 233

کد خبر : 8478

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده(نوبت دوم) واگذاري(اجاره)چمن مصنوعي پارك گلريز


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد چمن مصنوعي پارك گلريز به آدرس : خيابان سيمتري طالقاني-حدفاصل ميدان صنعت و سه راه شريعتي را طبقش

 • 1402/02/12
 • 218

کد خبر : 8476

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصات خريد و اجراي پروژه خدماتي


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي پروژه خدماتي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت

 • 1402/2/10
 • 261

کد خبر : 8474

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بيمه نامه هاي شهرداري


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنا

 • 1402/1/31
 • 244

کد خبر : 8366

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه خريد و نصب كارخانه آسفالت 120 تني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و نصب كارخانه آسفالت 120 تني اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واج

 • 1402/1/19
 • 267

کد خبر : 8269

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده فروش تجهيزات دندانپزشكي ، عمومي و اورژانس


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد تجهيزات دندانپزشكي ، عمومي و اورژانس را طبقشرايط ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند. لذا

 • 1402/1/17
 • 256

کد خبر : 8267

ادامه مطلب