مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

بهسازي مسير باغ امين اسلامي


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه بهسازي مسير باغ امين اسلامي اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كل

 • 1402/1/6
 • 280

کد خبر : 8265

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بيمه نامه هاي شهرداري نيشابور


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و

 • 1401/12/22
 • 292

کد خبر : 8174

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

توان سنجي و مناقصه (نوبت اول) بهسازي ميدان حافظ و مناقصه (نوبت اول) اجراي ديوار ساحلي و كف سازي مسيل (كال)روغن نباتي و سطح شهر


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي

 • 1401/12/13
 • 282

کد خبر : 8012

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري(اجاره)چمن مصنوعي پارك گلريز


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد چمن مصنوعي پارك گلريز به آدرس : خيابان سيمتري طالقاني-حدفاصل ميدان صنعت و سه راه شريعتي را طبقش

 • 1401/12/10
 • 309

کد خبر : 8008

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري(اجاره)دو سالن مجزا جهت ارائه خدمات تشريفات متوفيان


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد دو سالن مجزا جهت ارائه خدمات تشريفات متوفيان در داخل محوطه آرامستان به آدرس : انتهاي بلوار شهدا

 • 1401/11/23
 • 280

کد خبر : 7948

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان شناسايي زمين جهت احداث كارخانه آسفالت شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث كارخانه آسفالت جديد اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه مالكين كه داراي زمين مناسب با مشخصات ذيل مي باشند دعوت به عمل مي آيد تقاضاي خود را به همراه كپي سند مالكيت حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1401/11/26 به دبيرخانه ساختمان ستاد شهرداري واقع در: ميدان امام خميني (ره) – طبقه همكف ارائه نمايند.

 • 1401/11/20
 • 290

کد خبر : 7946

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر خود را طبق جدول و شرايط ذيل از طريق برگزاري مزايده براي مد

 • 1401/11/10
 • 314

کد خبر : 7874

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

پروژه اصلاح هندسي ميدان بي بي شطيطه


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه اصلاح هندسي ميدان بي بي شطيطه اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از

 • 1401/11/10
 • 294

کد خبر : 7872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی خريد اقلام و اجراي پروژه عمراني


«آگهي مناقصه » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروژه عمراني ذيل از طريق برگزاري من

 • 1401/11/02
 • 344

کد خبر : 7851

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی خريد اقلام و اجراي پروژه عمراني


«آگهي مناقصه » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروژه عمراني ذيل از طريق برگزاري من

 • 1401/11/02
 • 336

کد خبر : 7849

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی خريد اقلام و اجراي پروژه عمراني


«آگهي مناقصه » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروژه عمراني ذيل از طريق برگزاري من

 • 1401/11/02
 • 299

کد خبر : 7847

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده اجاره املاك شهرداري نيشابور


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد تعدادي از املاك خود را طبق جدول و شرايط ذيل از طريق برگزاري مزايده براي مدت دوسال به صورت حق

 • 1401/10/28
 • 374

کد خبر : 7845

ادامه مطلب