مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه خريد مخازن گالوانيزه 770 ليتري چهارچرخ و گاري هاي اهني سه چرخ


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر داردنسبت به خريد مخازن گالوانيزه 770 ليتري چهارچرخ و گاري هاي آهني سه چرخ اقدام ن

 • 1401/10/20
 • 257

کد خبر : 7843

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه تولید قطعات بتنی و بسته بندی با دستگاه


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه اقدام نمايد. لذا بدين

 • 1401/10/20
 • 266

کد خبر : 7841

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه خريد گل شب بو


«آگهي مناقصه » نوبت دوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد گل شب بو از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا

 • 1401/10/20
 • 293

کد خبر : 7793

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اگهي توان سنجي و مناقصه (نوبت دوم) بروز رساني نقشه ، مميزي املاك ، اصناف و مستحدثات ، ساماندهي بايگاني و وصول عوارض ، مطالبات و ايجاد بانك اطلاعات جغرافيايي GIS شهر نيشابور


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه بروز رساني نقشه ، مميزي املاك ، اصناف و مستحدثات ، ساماندهي

 • 1401/10/15
 • 260

کد خبر : 7783

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه(نوبت اول) خريد گل شب بو


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد گل شب بو از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي حداكثر تا ساعت 14 مورخ 1401/10/05 به سامانه ستاد به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمايند .

 • 1401/9/26
 • 308

کد خبر : 7710

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان شناسايي سرمايه گذار احداث شهربازي شهرداري نيشابور


«فراخوان شناسايي سرمايه گذار احداث شهربازي شهرداري نيشابور» شهرداري نيشابور در نظر دارد با مشاركت بخش خصوصي نسبت به احداث مجموعه شهرباز

 • 1401/9/23
 • 327

کد خبر : 7708

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه پروژه هاي عمراني


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا

 • 1401/09/16
 • 330

کد خبر : 7688

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي توان سنجي و مناقصه (نوبت اول) پروژه بروزرساني نقشه ، مميزي املاك ، اصناف و مستحدثات ، ساماندهي بايگاني و وصول عوارض ، مطالبات و ايجاد بانك اطلاعات جغرافيايي GIS شهر نيشابور


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه بروز رساني نقشه ، مميزي املاك ، اصناف و مستحدثات ، ساماندهي

 • 1401/9/6
 • 271

کد خبر : 7639

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده حضوری فروش اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي شهرداري نيشابور


آگهي مزايده حضوري (نوبت دوم) شهرداري نيشابور درنظر دارد اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي خود را برابر ليست مربوطه شامل: ضايعات فلزي، پلاستيكي و

 • 1401/08/05
 • 400

کد خبر : 7521

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده فروش اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي شهرداري نيشابور


آگهي مزايده حضوري نوبت اول شهرداري نيشابور درنظر دارد اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي خود را برابر ليست مربوطه شامل: ضايعات فلزي، پلاستيكي و ل

 • 1401/7/19
 • 341

کد خبر : 7449

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني


فراخوان مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني اقدام نمايد. لذا

 • 1401/06/12
 • 387

کد خبر : 7316

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه هاي عمراني


«آگهي مناقصه » با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا

 • 1401/05/31
 • 456

کد خبر : 7296

ادامه مطلب